שכונות, רחובות ואתרים

סוטין חיים

רחוב סוטין ממוקם באיזור תעשייה סגולה.
תחילתו ברח' האלוף מרכוס וסופו ברח' הרכב.

ע"ש חיים סוטין, צייר אקספרסיוניסטי, ממייסדי אסכולת פריס (1893-1943).

מידע נוסף