שכונות, רחובות ואתרים

רפפורט נתן

הרחוב ממוקם בשכונת קרול. תחילתו של רחוב רפופורט ברח' פינסקר וסופו ברח' רוטשילד.

ע"ש נתן רפופורט יליד ליטא בן רב נצר ממשפחה מיוחסת בישראל, קיבל חינוך תורני. עם התנועה הציונית עלה לא"י והתיישב בפתח-תקוה כפועל. כשהתחילו בבניית כפר סבא היה מן הראשונים. לאחר חורבן כ"ס התיישב שוב בפ"ת. בימי מאורעות מאי 1921 נכנס להגנה, עמד בשורות הראשונות של המגינים, נפצע קשה ומת.
נמצא בשכונת קרול