שכונות, רחובות ואתרים

נתן אלבז

רחוב נתן אלבז ממוקם בשכונת עמישב.

הרחוב חוצה את רח' זקן השומרים.הרחוב נקרא ע"ש נתן אלבז (1932 - 1954). נתן עסק בפירוק-רימונים באוהלו בתור תפקיד שהוטל עליו ותוך כדי כך הופעל אחד מהם. בהרגישו כי סכנה צפוייה לחבריו הנמצאים בקרבת מקום, מיהר להתרחק מהם בריצה כשהוא לוחץ את הרימון לחזהו. וכך מצא את מותו.
נמצא בשכונת עמישב