שכונות, רחובות ואתרים

נתיב היובל

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.

תחילתו ברח' רוקח.

הרחוב נקרא במלאות 50 שנה לכפר-אברהם.
נמצא בשכונת כפר-אברהם