שכונות, רחובות ואתרים

רמח"ל

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.

תחילתו ברח' הרצוג וסופו ברח' חנקין.

ע"ש רבי משה חיים לוצטו.

נולד בשנת תס"ז-1707 בפאדובה איטליה. רב, משורר ומקובל באיטליה. נתפרסם כאחד המקובלים הגדולים, שסיפרו עליו נפלאות. רדפוהו והחרימוהו, אסרו עליו ללמוד וללמד, שכן חשדוהו שהוא מתנשא להיות משיח. רמח"ל היה גדול לא רק בקבלה אלא גם בשירה וגם במוסר, קראוהו "התנא האלקי". ספריו בקבלה הם ספרי יסוד, כתב גם פיוטים לחגים וקינות. כבר בהיותו בן 12 כתב דרמות "שמשון ודלילה", "מגדל עוז", "לישרים תהלה".בסוף ימיו עלה לארץ-ישראל.

נפטר בעכו בשנת תק"ו - 1747.
נמצא בשכונת כפר-אברהם