שכונות, רחובות ואתרים

אונקלוס

רחוב אונקלוס ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברחוב גוש חלב וסופו ברחוב חתם-סופר.

הרחוב ע"ש אונקלוס, גר, מתרגם התורה לארמית בימי בית שני.
נמצא בשכונת קריית מטלון

מידע נוסף

אישים