שכונות, רחובות ואתרים

קריית אבן-ספיר

קרית אבן-ספיר, ע"ש יעקב הלוי על שם ספרו "אבן ספיר", נוסדה בשנת 1950.

רחובות בשכונה