שכונות, רחובות ואתרים

נפש חיה

רחוב נפש חיה ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' הרד"ק וסופו ברח' בן זכאי.

ע"ש ספרו של הרב חיים אליעזר וקס (1889-1822), מגדולי הרבנים בפולין ופוסק הלכות חשוב. נולד בטרניגרד והיה רב בעירו ובעיר הגדולה קאליש, שממנה עבר לפיוטרוקוב. בספרו נפש חיה שו"ת על התורה, ולאחר מותו ראו אור כתבים מעיזבונו. ידוע גם בפעולתו למען יישוב הארץ: פירסם פסק הלכה מפורש שלפיו מצווה לא רק לגור בארץ אלא יש להתפרנס ממנה, ממש ברוחם של מייסדי פתח תקוה. בשנת התר"ל (1870) הוכתר ל"נשיא ארץ-ישראל" של יהודי פולין. במהלך ביקורו בארץ-ישראל ב-1866 - יחד עם רבי ישראל יהושע מקוטנא-רכש קרקע בכפר חטים כדי לגדל אתרוגים לייצוא.
נמצא בשכונת קריית מטלון