שכונות, רחובות ואתרים

רמב"ן

רחוב רמב"ן ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' פינס וסופו ברח' טביב.

רמב"ן, מגדולי חכמי ישראל בימי הביניים. מקובל, פרשן המקרא (1194-1270).
נמצא בשכונת מחנה-יהודה