שכונות, רחובות ואתרים

נחמן מברסלב

רחוב רבי נחמן מברצלב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב בן-דוד.

הרחוב נקרא ע"ש נחמן מברצלב, צדיק. נולד במדז'יביז' למשפחה חסידית. לאחר נישואיו הקים חצר חסידות. בשנת 1898 ביקר בארץ ישראל. לכל מקום אליו הגיע עורר מחלוקות. הסיבה לכך היתה נעוצה בתפיסתו המיוחדת בה הועיד לעצמו תפקיד משיחי נעלה על כל שאר החסידים. תפיסתו היתה רוייה יסודות משיחיים מתורת הקבלה.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה