שכונות, רחובות ואתרים

רמ"א

רחוב רמ"א ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' אונקלוס.

ע"ש רבי משה איסליש, מגדולי הפוסקים.
נמצא בשכונת קריית מטלון