שכונות, רחובות ואתרים

נחום

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' יואל וסופו ברח' מיכה.

ע"ש נחום הנביא, הנביא השביעי מתרי-עשר הנביאים. חזה תחזית קשה לנינוה.
נמצא בשכונת שעריה