שכונות, רחובות ואתרים

רייך חביבה

רחוב רייך ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' חן וסופו ברח' ללא מוצא. הרחוב נקרא ע"ש חביבה רייך, נולדה בשנת 1914 בסלובקיה. היתהחברת קיבוץ שיצאה כצנחנית בשליחות להצלת יהודים במלחמת העולם השנייה. נספתה בשנת 1944 בעת שליחותה.
נמצא בשכונת רמת ורבר