שכונות, רחובות ואתרים

ריינס הרב

הרחוב ממוקם בכפר אברהם.

תחילתו ברחוב רושל וסופו ברחוב עוזיאל.

הרחוב נקרא ע"ש יצחק יעקב ריינס. רב, הוגה דעות תורני-עסקן ציוני, מראשי "חובבי ציון" ומראשוני הציונים הדתיים. מייסד תנועת "המזרחי".
נמצא בשכונת כפר-אברהם

מידע נוסף