שכונות, רחובות ואתרים

ריבלין

רחוב ריבלין ממוקם בקריית דדו.

תחילתו ברח' ירושלים וסופו ברח' אחוה.

הרחוב נקרא ע"ש יוסף ריבלין (1837-1897).
נמצא בשכונת קריית דדו