שכונות, רחובות ואתרים

אודם

רחוב אודם ממוקם ברמת-סיב.

תחילתו ברחוב לשם וסופו ברחוב שוהם.

הרחוב ע"ש אבן יקרה וקשה שצבעה אדום.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף