שכונות, רחובות ואתרים

רחל המשוררת

רחוב רחל המשוררת ממוקם בשכונת עין גנים.

תחילתו ברח' פנחסי וסופו ברח' שרעבי. הרחוב נקרא ע"ש רחל בלושטיין סלע. רחל נולדה בשנת 1890 ברוסיה, בשנת 1909 עלתה ארצה באניה "רוסלאן". עבדה כפועלת ברחובות בחוות-הפועלים בכנרת. החל משנת 1920 כתבה שירים ופרוזה. נפטרה בשנת תרצ"א ונקברה בכנרת. משיריה: ב"ספיח", "מנגד", "שירת רחל".על שמה "גן רחל" בכנרת.
נמצא בשכונת עין-גנים

מידע נוסף