שכונות, רחובות ואתרים

רחובות

רחוב רחובות ממוקם בהדר המושבות.

תחילתו רח' ראשון לציון וסופו ברח' זכרון יעקב.

הרחוב מנציח את אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--