שכונות, רחובות ואתרים

נבטים

רחוב נבטים ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' הבטחון וסופו ברח' ללא מוצא.

נבטים, ישוב בנגב.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף