שכונות, רחובות ואתרים

מרחבי שלום

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב הנרייטה סולד וסופו ברח' קרן-היסוד.

ע"ש שלום מרחבי. נולד בכפר רחוב שבמחוז בארבד. הגיע לפתח-תקוה בשנת תרע"ב, התגורר באורוות "דאנה ליפשיץ", חייו היו קשים. עבד בפרדס הברון. היה ירא שמים ודגל בכלל ב"יגיע כפיך כי תאכל אשריך טוב לך".

נפטר בשנת 1968.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף

אישים