שכונות, רחובות ואתרים

מקליס

רחוב מקליס ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' זליג בס.

ע"ש מאיר מקליס, עו"ד, ממייסדי "ישראל צעיר" בארה"ב (1904-1976).
נמצא בשכונת כפר-גנים