שכונות, רחובות ואתרים

מפלסים

רחוב מפלסים ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' אימבר.

מפלסים, ע"ש מפלסי הדרכים בשממה.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף