שכונות, רחובות ואתרים

מסריק

רחוב מסריק ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברח' ירושלים וסופו ברח' קהילת פראג.

הרחוב נקרא ע"ש תומס מסריק, נולד בשנת 1850. מסריק היה פרופ' לפילוסופיה ומדינאי, מייסדה ונשיאה של צ'כסלובקיה, מחסידי אומות העולם שלחם נמרצות נגד האנטישמיות ותמך בציונות ובארץ-ישראל.

הונצח במקומות רבים בארץ וביניהם קיבוץ כפר-מסריק.
נמצא בשכונת יוספטל