שכונות, רחובות ואתרים

מסדה

רחוב מסדה ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' יעבץ וסופו ברח' פרופ' איינשטיין.

מסדה - מצדה ביונית, שם יצירה של המשורר ד.שמעוני.
נמצא בשכונת קריית מטלון