שכונות, רחובות ואתרים

רוזובסקי יוסף הרב

רחוב הרב יוסף רוזובסקי ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' אריה בן אליעזר וסופו ברח' קהילת יעקב.

ר' רוזובסקי נולד בגרודנו לאביו הגאון, רבה של העיר. למד בישיבות מיר וגרודנה ונמנה על חשובי תלמידיהם. עלה ארצה בשנת תש"י וכאן המשיך בלמודיו בישיבת לומז'ה בפתח-תקוה. נשא לאשה את בתו של הגאון רבי עקב ניימן ראש ישיבת "אור ישראל" בפתח-תקוה. סמוך לנישואיו החל לומר את שיעוריו בישיבה. במשך 83 היותו ראש ישיבה עלתה הישיבה ושגשגה. אלפי תלמידים שתו מבורו והם שהוציאו שמו כאחד המיוחד בין ראשי הישיבות עד אשר הפכה ישיבת "אור ישראל" לתל תלפיות.

נמצא בשכונת עמישב