שכונות, רחובות ואתרים

מנחת שלמה

רחוב מנחת שלמה ממוקם בשכונת עמישב.

הרחוב מתחיל בדרך בגין ומסתיים ברח' קהילת יעקב.

הרחוב נקרא ע"ש רבי שלמה זלמן אויערבאך. נולד בירושלים בשנת תר"ע. למד בישיבת "עץ חיים". בהיותו בן 19 כתב את ספרו הראשון, ובהיותו בן 25 חיבר את ספרו "מאורי אש" על ענייני החשמל בהלכה. עד היום נחשב ספר זה לאחר מאבני הבנין של הבנת החשמל בהלכה.

בשנת תש"ז נתמנה לראש ישיבת "קול תורה" בירושלים, שם כיהן עד יומו האחרון. פעמים מספר הוצעה לו רבנות העיר ירושים וסירב.

במשך זמן נתקבל כפוסק הדור.
נפטר בחודש אדר תשנ"ה.
נמצא בשכונת עמישב