שכונות, רחובות ואתרים

רבינזון יחזקאל

רחוב רבינזון ממוקם בשכונת קרול.
תחילתו של רחוב רבינזון ברח' מבצע קדש וסיומו ברח' דיסקין.

הרחוב נקרא ע"ש יחזקאל רבינזון, מוותיקי פ"ת.
נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף