שכונות, רחובות ואתרים

רבינוביץ יעקב

רחוב רבינוביץ ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' גורדון וסופו ברח' המגינים.

הרחוב ע"ש יעקב רבינוביץ, סופר עברי, בעל מדור קבוע ב"דבר" (1875-1948).
נמצא בשכונת עין-גנים