שכונות, רחובות ואתרים

אהרונוביץ יוסף

רחוב אהרונוביץ ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברחוב אברבנל וסופו ברחוב חנקין.

הרחוב נקרא ע"ש הסופר יוסף אהרונוביץ, נולד באוקרינה בשנת 1877. למד תורה. מילדותו נמשך לספרות, השתלם בספרות רוסית. שירת בצבא הרוסי. ייסד ליד אגודת "פועלי ציון אגודת "חלוצי ציון. עלה ארצה כחלוץ, הצטרף ל"פועל הצעיר", נבחר כציר ה"פועל הצעיר" לקונגרס השמיני. היה ממייסדי הוצאת "לעם", ערך ספריםרבים.בקיץ תרע"ה גוש למצרים ועסק שם בהוראה. חזר אחרי ארבע שנים והיה פעיל בתנועתו.

בשנת 1923 נתמנה למנהל "בנק הפועלים", עזר לביסוס ההתיישבות. היה ממניחי היסודות למשפט שלום עברי.

נפטר בניסן תרנ"ז - 1937.

על שמו נקראים: מושב בית יוסף בעמק בית-שאן, בית נוער בבן-שמן, רחובות בערים שונות וקרן עבודה ע"י סופרים עבריים.
נמצא בשכונת עין-גנים