שכונות, רחובות ואתרים

מלאכי

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הרב צעירי וסופו ברח' דוד רזיאל.

מלאכי חיים, הנביא הי"ב מבין תרי-עשר הנביאים. איתו נסתלקה רוח הנבואה מישראל ואנשי הכנסת הגדולה קיבלוה. יש הסוברים כי שמלאכי הוא כינוי לעזרא הסופר.
נמצא בשכונת שעריה