שכונות, רחובות ואתרים

מינץ בנימין

רחוב מינץ נמצא בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב פינס וסופו ברחוב רבקה נוביק.

הרחוב נקרא ע"ש בנימין מינץ, נולד בשנת 1903. מנהיג בתנועת פועלי אגו"י. שר בממשלת ישראל.

נפטר בשנת 1961.

ברחוב מצויים: מרכז קניות ומועדון ספורט פ"ת, קלוב תעופה, קופת חולים עממית.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מפ"ם