שכונות, רחובות ואתרים

מילס שמואל

רחוב מילס ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' גיסין וסופו ברח' השפלה.

ע"ש שמואל מילס, גבאי בית הכנסת הגדול "בית-יעקב".
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף