שכונות, רחובות ואתרים

ראשון לציון

רחוב ראשון לציון ממוקם בהדר המושבות.

תחילתו ברח' קרול וסופו ברח' גיסין.

הרחוב מנציח את אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--