שכונות, רחובות ואתרים

מיכל

רחוב מיכל ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב הושע וסופו ברחוב עובדיה.

הרחוב נקרא ע"ש מיכל בת שאול המלך.
נמצא בשכונת שעריה

מידע נוסף