שכונות, רחובות ואתרים

ראש פינה

רחוב ראש פינה ממוקם בהדר המושבות.

תחילתו ברח' גיסין.

ע"ש אחד הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--