שכונות, רחובות ואתרים

מיכה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' יונה וסופו ברח' כנסת-ישראל.

מיכה, נביא בימי יותם, אחז ויחזקיה מלכי יהודה. חזה במחצית השניה של המאה השמינית לפני הספירה, בתקופת עלייתה המסחררת של ממלכת אשור והשתלטותה על ארצות הסהר הפורה.
נמצא בשכונת שעריה