שכונות, רחובות ואתרים

ראש העין

תחילתו של רחוב ראש העין ברח' ירושלים.

ראש העין, מקור המעיינות, מהם יוצא הירקון, ליד מבצר אנטיפטרוס.
נמצא בשכונת כפר-אברהם