שכונות, רחובות ואתרים

ראב האחים

תחילתו של רחוב ראב ברח' בן-יהודה וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש האחים יהודה ומשה-שמואל ראב מחלוצי הישוב החדש ומראשוני השומרים.
נמצא בשכונת עמישב