שכונות, רחובות ואתרים

מיכאליס שלמה

רחוב מיכאליס ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' עמל.

ע"ש שלמה מיכאליס, שחקן אידי בברה"מ, נרצח בימי סטאלין (1890-1948).
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף