שכונות, רחובות ואתרים

מטולה

רחוב מטולה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו ברח' חדרה וסופו ללא מוצא.

הרחוב מנציח את אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--