שכונות, רחובות ואתרים

מחנה יהודה

רחוב מחנה יהודה ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' עין-גנים וסופו ברח' קלישר.

מחנה יהודה - ע"ש שבט יהודה.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה