שכונות, רחובות ואתרים

שרעבי שלום

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב מנחם רצון.

ע"ש שרעבי שלום מזרחי, נולד בצוא תימן בשנת ת"ס-1700. גדולתו בתורה ובחכמה נתגלתה בדרך מקרה כשהיה משרת בבית רב. בצעירותו עסק בסנדלרות. מגדולי ההשפעה בין המקובלים בארץ מחוצה לה, חיבר ספרים רבים ביניהם "נהר שלום","רחובות הנהר" ו"אמת ושלום". סידור תפילה ועוד. נתמנה ראש עדת המקובלים "בית אל".

נפטר בשנת תקמ"ב - 1782 בירושלים.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה