שכונות, רחובות ואתרים

מזכרת בתיה

רחוב מזכרת בתיה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו וסופו ברח' זכרון יעקב.

הרחוב מנציח אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--