שכונות, רחובות ואתרים

מזא"ה, ד"ר

רחוב מזא"ה ממוקם בקריית מטלון. בתחילתו ברחוב עין-גדי וסופו ברחוב השקמה.
הרחוב נקרא ע"ש מזרע אהרון הכהן (מזא"ה), רופא, מותיקי פתח-תקוה.
נמצא בשכונת קריית מטלון

מידע נוסף

אישים