שכונות, רחובות ואתרים

מוריה

רחוב מוריה ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הושע וסופו ברח' עובדיה.

מוריה - הר המוריה - מקום המקדש בירושלים.
נמצא בשכונת שעריה