שכונות, רחובות ואתרים

מוסטובוי

רחוב מוסטובוי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' יהלום וסופו ברח' ללא מוצא.

ע"ש נח מוסטובוי, מוותיקי החקלאים בפתח-תקוה.
נמצא בשכונת כפר-גנים