שכונות, רחובות ואתרים

מהרש"ק יוסף

הרחוב ממוקם בשכונת רמת-ורבר. תחילתו של רחוב מהרשק ברח' צה"ל וסופו ברח' ארלוזורוב.

הרחוב נקרא ע"ש בני מהרשק, מפעילי תנועת העבודה, קצין תרבות בפלמ"ח (1917-1975).
נמצא בשכונת רמת ורבר