שכונות, רחובות ואתרים

מ"ג

רחוב מ"ג ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' הפלמ"ח וסופו ברח' אנדרסן.רחוב מ"ג נקרא ע"ש 43 חברי ה"הגנה", ממשתתפי קורס כל-ארצי למפקדי מחלקות, אשר נתפסו ונאסרוב-5 באוקטובר 1939 ע"י חיל הספר והמשטרה הבריטית. אחד מה-מ"ג נידון לעשר שנות מאסר וכל השאר נידונו ל-5 שנים (פסק דין זה, פגע בזכות היישוב היהודי כולו בא"י מלהתאמן ולהתגונן נגד פורעים ומרצחים). המ"ג שוחררו כעבור שנתיים, והשם מ"ג נעשה סמל למאבק על ההגנה ועלחופש ההתגוננות של היישוב העברי בארץ-ישראל.
נמצא בשכונת רמת ורבר