שכונות, רחובות ואתרים

מבטחים

רחוב מבטחים ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' הביטחון.

"חוף מבטחים" - כינוי למקום בטוח.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף