שכונות, רחובות ואתרים

מאיר יערי

רחוב יערי מאיר ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' זקן השומרים וסופו בדרך ללא מוצא.

ע"ש מאיר יערי ממנהיגי השומר הצעיר, הוגה דעות.
נמצא בשכונת עמישב

מידע נוסף